CO2 Prestatieladder

Loon- en Maaibedrijf de Struunhoeve gecertificeerd voor de CO2 prestatie ladder conform niveau 5.

Een onderdeel van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt genoemd, is de hoeveelheid CO2 die de sector als geheel, maar ook iedere onderneming op zichzelf, uitstoot.

Het is mogelijk dit inzichtelijk te maken door middel van een zogeheten ‘CO2 footprint’. Hiermee is te berekenen hoeveel ton CO2 de bedrijfsvoering uitstoot op jaarbasis. Dit kan als een basis dienen voor een bedrijfsvergelijk en/of doelstellingen tot vermindering hiervan binnen uw bedrijf.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers en hoofdaannemers naar deze footprint vragen binnen een bestek of als selectie voor bedrijven waar men mee wil samenwerken. Het is dus van belang te weten hoe ‘zwaar’ de CO2 footprint van een bedrijf is.

De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Door middel van niveaus, geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. Recentelijk hebben wij ons gecertificeerd voor niveau 5, waar wij zeer trots op zijn!

Klik hier voor het certificaat.

Ten behoeve van de CO2-prestatieladder publiceren wij op deze pagina de meest actuele versies van de te publiceren documenten.

A: Inzicht.
- 315.1 CO2 footprint 1e helft 2022
- 315.1 CO2 footprint 2e helft 2022
- 315.1 CO2 footprint geheel 2022
- 315.2 Emissie inventarisrapport 2022
Voorgaande jaren.

B: CO2 Reductie.
- 3 Ketenanalyse 29-3-2018
- 315.4 CO2 Reductiemaatregelen
- 315.5 Review Reductiedoelstellingen (over 2022)
- Voortgangsrapportage ketenanalyse 2022
- Voortgang Bokashi 2022
Voorgaande jaren.

C: Transparantie.
- 315.8 Communicatieplan reductiesysteem

D: Deelname aan initiatieven.
- Actieve deelname initiatief
-
P: Projecten met CO2 reductie
- Footprint HHNK P11 2022
- Terugblik 2022 P11
- Footprint SLA eco 2022
- Terugblik SLA 2022
Voorgaande jaren.

Heeft u naar aanleiding van deze pagina nog vragen, tips of suggesties? mail: info@destruunhoeve.nl
Werkzaamheden
Van het schoonmaken van een kleine tuinvijver, agrarische en onderhoudswerkzaamheden tot het aanlegen van complete stadsparken, bij de Struunhoeve BV draait het er om dat de klus netjes word uitgevoerd....

Machinepark
Een groot deel van ons machinepark is opgenomen op entreeding.com/loonbedrijf-de-struunhoeve. Staat wat u zoek er niet tussen, dan is ons motto....