(Groen) onderhoud Amsterdam-Noord

In Amsterdam Noord voeren wij voor de stadsdeel raad al vele jaren de maaiwerkzaamheden van het langgras uit op aangenomen basis. Daarnaast voeren wij voor het stadsdeel in piek periode diverse andere (groen) onderhoudswerken uit.
Ecologisch maaiwerk (maaien ruimen)
Bermen klepelen (maaien en kneuzen)
Maaien afzuigen
Onderhoud ecologische parken
Inzaaien (kruide) bermen
Verwijderen zwerfvuil
Maaikorf werkzaamheden
Maaiboot werkzaamheden
Afvoeren maaisel watergangen
Bladblazen en bladzuigen
Onkruid borstelen
Snoei en snipper werkzaamheden
Verhuur van personeel voor piekperiode
Over Ons
De Struunhoeve is zoals vele loonbedrijven voortgekomen uit een veehouderij. Eind jaren vijftig is de Co Helmigh met zoon Klaas Helmigh begonnen met het maaien van 3 km wegberm tussen....

Werkzaamheden
Van het schoonmaken van een kleine tuinvijver, agrarische en onderhoudswerkzaamheden tot het aanlegen van complete stadsparken, bij de Struunhoeve BV draait het er om dat de klus netjes word uitgevoerd....