Projecten

Naast de verhuur van machines wordt ook een deel van de werken op projectmatige basis uitgevoerd. Om de kwaliteit van werken te waarborgen werken wij met een ISO 9001 kwaliteit systeem uitgebreid met Groenkeur. Projecten kunnen zowel met een aangenomen prijs als op urenbasis worden uitgevoerd.
Onderhoud van:
• Tuin, Erf, Bedrijf
• Agrarische percelen en (natuur)parken
• Woonwijken en bedrijventerreinen
• Wegbermen en watergangen
Aanleg van:
• Tuin
• Bedrijf erf en terrein verharding
• Land en stuw dammen
• Waterbouwkundige kunstwerken
• schoeiingen
• Aanleg (sport) parken
Over Ons
De Struunhoeve is zoals vele loonbedrijven voortgekomen uit een veehouderij. Eind jaren vijftig is de Co Helmigh met zoon Klaas Helmigh begonnen met het maaien van 3 km wegberm tussen....

Werkzaamheden
Van het schoonmaken van een kleine tuinvijver, agrarische en onderhoudswerkzaamheden tot het aanlegen van complete stadsparken, bij de Struunhoeve BV draait het er om dat de klus netjes word uitgevoerd....