Onderhoud bermen en watergangen HHNK

Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier voeren wij al vele jaren onderhoudswerkzaamheden, aan bomen bermen en watergangen uit.
Ecologisch maaiwerk (maaien ruimen)
Bermen klepelen (maaien en kneuzen)
Maaikorf werkzaamheden
Maaiboot werkzaamheden
Afvoeren maaisel watergangen
Snoeien bosschages
Uitmaaien obstakels
Verwijderen zomerloot
Over Ons
De Struunhoeve is zoals vele loonbedrijven voortgekomen uit een veehouderij. Eind jaren vijftig is de Co Helmigh met zoon Klaas Helmigh begonnen met het maaien van 3 km wegberm tussen....

Werkzaamheden
Van het schoonmaken van een kleine tuinvijver, agrarische en onderhoudswerkzaamheden tot het aanlegen van complete stadsparken, bij de Struunhoeve BV draait het er om dat de klus netjes word uitgevoerd....